Притежателите на UTA Full Service Card могат да бъдат спокойни за своите пари. Безкасовото плащане в цяла Европа гарантира значително по- ниски административни разходи. UTA Full Service Card е защитена от злоупотреби при загуба или кражба с  PIN-код.

Безопасността на картата е отговорност собственикът на горивната карта UTA. Спазвайте препоръките за безопасност на UTA.

Съвети за безопастност UTA:

  • Не оставяйте UTA Servise Card без надзор в автомобила или в помещенията на фирмата;
  • Винаги носете с Вас карта с гориво и я пазете, както пазите  банковата си карта;
  • Никога не съхранявайте ПИН кода заедно с картата, запомнете го;
  • Уверете се, че никой не Ви наблюдава, когато въвеждате своя ПИН;
  • Проверявайте редовно извършените трансакции си (дати и количество гориво);
  • Незабавно докладвайте за загубена или открадната карта.

Ако използвате общ ПИН за всички карти, препоръчваме ви да го промените на системен ПИН, който автоматично се генерира индивидуално за всяка карта.

Какво трябва да се направи в случай на загуба на картата?

За съжаление в Европа не сме защитени от незаконно влизане в превозните  средства и кражби на гориво. Най-често засегнати от проникването  с взлом са превозни средства оставени на паркинги. В повечето случаи картите с гориво са откраднати. Ако подозирате, че автомобилът е стал обект на влизане с взлом, но на пръв поглед нищо не е откраднато, съветваме Ви да блокирате веднага картата. Вероятно крадците, след като са влезли Във вашия автомобил, са копирали данните от картата.

Важно е веднага да блокирате картите за гориво. В случай на загуба или кражба, времето е много важен фактор, защото отлагането може да е свързано със загуба на  пари.

За блокиране на карти:

по телефон на 00800 – 88 226 226
или на електронна поща: service@uta.com