Мислейки за интегрирано обслужване на потребителите на автомобили, две компании – DaimlerChrysler и Union Tank Eckstein GmbH & Co KG – разработиха уникален продукт: MercedesServiceCard.

В резулта на обединените възможности на компаниите картата MercedesServiceCard гарантира на клиента вискококачествени услуги, като в същото време клиентът може да бъде уверен че може да ползва картата не само за ремонт, но и за други услуги, предлагани в системата на UTA.

MercedesService Card се приема в сервизи из цяла Европа.

Предимства на MercedesService Card:

  • предназначени за автомобили с марка  Mercedes-Benz
  • възможно използване в сервизи на  Mercedes-Benz
  • ремонтни услуги – без допълнителни такси
  • възстановяване на ДДС от чужбина
  • при заплащане в сервиз на  Mercedes-Benz не се начислява такса услуга
  • възможност за закупуване на такси и аксесоари
  • помощ на пътя SERVICE 24h
  • висококачествени услуги от надежни партньори
  • фактуриране два пъти в месеца.
  • В допълнение към мрежата на оторизираните услуги на Mercedes-Benz, можете да използвате карта MercedesServiceCard в цялата мрежа на бензиностанциите на UTA.

Карта MercedesServiceCard –всички допълнителни услуги, необходими на водача по пътя, които са достъпни на  всички точки, които акцептират UTA карти.

MercedesServiceCard се издава само на Mercedes-Benz.