За регистрирани клиенти, устройството се получава в специализирани пунктове.

Обвързва се с UTA картата, което означава, че при блокиране на картата се блокира и устройството.

Таксата се заплаща от всички автомобили над 3.5 т.

Пътната мрежа е около 618 километра + Karawanken тунел.

Заплащането е на километър

OBU – да Dars Go

Клиентите получават фактура от UTA.

ДДС – 22%. Възстановяването на ДДС може да се извърши чрез UTA.