В началото на 2019г. стартира електронното отчитане на пътната такса в България, като съществуващите винетни стикери бяха заменени с електронни.

Превозни средства с обща допустима маса до 3,5т, включително ремаркета за леки автомобили заплащат електронна винетка.

Видове винетки:

1 седмица- 15,00 лв.

1 месец- 30,00 лв.

3 месеца- 54,00 лв.

1 година- 97,00 лв.

1 уикенд- 10,00 лв., с валидност от петък 12:00 до неделя 23:59 часа.

Закупуване на електронна винетка чрез UTA: по интернет чрез сайта на https://web.bgtoll.bg/,  чрез мобилното приложение, или на терминалите за самообслужване.

Електронната винетка не съдържа ДДС.

Санкции:

Компенсаторна такса в размер на 70,00 лв. при спиране от мобилен екип в деня на нарушението. Съгласно наредбите към Закона за движението по пътищата, ако водачът откаже да плати на място на мобилните екипи, ще му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За да продължи пътя си, шофьорът трябва да плати уикенд винетка за лека кола и седмична винетка. В противен случай ще му бъде издадено наказателно постановление като глобата е в размер на 300 лв.

Считано от 01.03.2020г. всички превозни средства с общо допустимо тегло над 3,5т. заплащат тол такса за изминато разстояние.

Тарифите се определят съгласно, Евро категория, общо допустимо тегло, брой оси, категория на пътя.

Пътни превозни средства
Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ
I-ви клас
II-ри клас
Товарен автомобил
над 3,5 т. – до 12 т.
ЕВРО VI, EEV
0,03
0,04
0,00
ЕВРО V
0,03
0,04
0,00
ЕВРО III и IV
0,04
0,05
0,00
ЕВРО 0, I, II
0,06
0,07
0,00
Товарен автомобил
над 12 т. с 2 – 3 оси
ЕВРО VI, EEV
0,06
0,05
0,00
ЕВРО V
0,07
0,06
0,00
ЕВРО III и IV
0,08
0,07
0,00
ЕВРО 0, I, II
0,11
0,10
0,00
Товарен автомобил
над 12 т. с 4 и повече оси
ЕВРО VI, EEV
0,11
0,10
0,00
ЕВРО V
0,12
0,11
0,00
ЕВРО III и IV
0,16
0,15
0,00
ЕВРО 0, I, II
0,20
0,19
0,00
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача до 12 т.
ЕВРО VI, EEV
0,01
0,01
0,00
ЕВРО V
0,01
0,01
0,00
ЕВРО III и IV
0,02
0,02
0,00
ЕВРО 0, I, II
0,02
0,02
0,00
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача над 12 т.
ЕВРО VI, EEV
0,02
0,02
0,00
ЕВРО V
0,02
0,02
0,00
ЕВРО III и IV
0,03
0,03
0,00
ЕВРО 0, I, II
0,04
0,04
0,00

Видове отчитане:

Чрез закупуване на Маршрутна карта.

Автоматично: чрез инсталиране на бордово устройство GNSS/GPS.

Закупуване на маршрутна карта чрез UTA: по интернет чрез сайта на https://web.bgtoll.bg/,  чрез мобилното приложение, или на терминалите за самообслужване. При закупуване могат да се избират начална и крайна точка на маршрута, както и до 4 междинни точки. Валидността на маршрутната карта е 24 часа от декларираната начална дата и час на пътуването.

Не се начислява ДДС.