Специализирани компании ще съдействат при неизправност на климатичната система или хладилните агрегати. В критични ситуации ремонтните работи могат да се извършват и на мястото на вашия автомобил, като в този случай трябва да се свържете със  Service 24.