Предлагаме да ползваме услугите на „Rail Service” в Австрия, Германия, Италия, Словения и Швейцария, като избягваме шофирането през почивните дни и през нощта и спазваме установените часове за почивка за шофьори по следните маршрути:

Виж PDF