Фактуриране

Всички транзакции, извършени чрез UTA в Европа, са включени в една UTA фактура. В допълнение към стандартното възстановявания на ДДС, UTA предлага бързо възстановяване (нетно-фактуриране). Системата на UTA е удобна от гледна точка на плащане, планиране и контрол на превозните средства. Системата се състои от 4 компонента:

  • UTA Full ServiceCard
  • Оторизация
  • Детайлни UTA справки
  • UTA фактура

UTA Full ServiceCard

С UTA FullServiceCard можете да плащате в цяла Европа. За издаването не се  начислява комисиона. С картата на UTA можете да заплатите всички услуги, свързани с превозни средства. Всички карти се издават с индивидуален или флотен ПИН-код. ПИН-кодът предпазва фирмата Ви от злоупотреби с картата, както и в случай на загуба. Трябва да уведомите UTA за всяка загубена карта – в този случай картата ще бъде блокирана и ще бъде напечатана нова, и това няма да Ви струва нищо.

Оторизация

С картата UTA FullServiceCard плащате безкасово по електронен път. След като с картата се регистрира транзакцията, водачът получава разписка, която трябва да бъде подписана (не всички компании за доставка на гориво извършват проверки). Информация за регистрирана и потвърдена трансакция се изпраща в UTA централата, където се префактурира от UTA.

Детайлни  UTA справки

Всеки клиент получава UTA справки с данни за своите трансакции. Всички трансакции се сортират по превозни средства, като се посочват датата, мястото, вида, броя и сумата на сделката. В допълнение, данните се поставят в електронен формат на Вашия UTA клиентски достъп.

UTA фактура

ДДС сумите са отразени във фактурата на UTA. За да се улесни възстановяването на ДДС, за всяка страна се издава отделна фактура. Фактурирането се извършва два пъти месечно (15-ти и последен ден от месеца). Сметките се заплащат чрез директен дебит или чрез банков превод.

Ако имате въпроси, моля свържете се с обслужващия Ви офис на UTA.