Бързо възстановяване на ДДС

Процесът на възстановяване на ДДС може да отнеме до 12 месеца (въпреки че вече съществува електронна система за възстановяване на ДДС). Ако не искате да чакате толкова дълго, можем да Ви предложим две възможности (в сътрудничество с нашия партньор), които ще ви позволят да възстановите платен ДДС много по-бързо.

Предимства:

  • Ако сте избрали срочно възстановяване на ДДС – натрупаната сума на платения данък ще бъде възстановена  в рамките на 30 дни от края на тримесечието.
  • Ако изберете бързо възстановяване, натрупаната сума на данъка ще бъде възстановена в следващата UTA фактура.

Условието и при двата вида възстановяване на ДДС е достигане на 400,00 евро ДДС за страна и календарно тримесечие.

Допълнителни предимства:

  • Ние ще се погрижим за целия процес на връщане;
  • Ако сте избрали бърз начин за възстановяване на ДДС и получавате фактури от трети трети издатели, можете да ги предоставите на нас, и ние ще възстановим ДДС по тези фактури (моля, изпратете тези фактури веднага, веднага щом ги получите от оператора);
  • Услугата за бързо възстановяване на ДДС ще даде възможност да разполагате с повече оборотни средства.