Не губете пари!

Ние Ви предлагаме:

  • Стандартно възстановяване на ДДС
  • Бързо възстановяване на ДДС
  • Възстановяване на акциз

Фактуриране

Всички транзакции, извършени чрез UTA в Европа, са включени в една UTA фактура.

Вижте повече

Бързо възстановяване на ДДС

Процесът на възстановяване на ДДС може да отнеме до 12 месеца (въпреки че вече съществува електронна система за възстановяване на ДДС).

Вижте повече

Стандартно възстановяване на ДДС

Всяка страна предлага възможност за възстановяване на ДДС, но всяка има свои специфични правила.

Вижте повече