За UTA

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG е един от водещите доставчици на карти за безкасово разплащане на горива, пътни такси и допълнителни услуги, съпътстващи  превоза на стоки и пътници в Европа.

Нашите атрактивни услуги се базират на повече от 57 години опит, успешно сътрудничество с клиенти и партньори и подкрепата на силен и професионален екип от експерти.

Доверете се на нас!